Forsikringsgiver og formalia

Bak etableringen av Winterbergh er det mye erfaring og kompetanse.  De fleste ansatte er medeiere.  Winterbergh er heleid av WaterCircles Forsikring ASA. De ansatte som møter kundene er de viktigste aksjonærene.  Det er de som er nærmest kundene, og som vil bidra til utvikling av selskapet på sikt. 

Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv.

Winterbergh forsikring er merkenavn utviklet av:

Watercircles Norge AS
Strandveien 50, Godthaab
1366 Lysaker

Organisasjonsnummer 995 544 830

Watercircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og Finanstilsynets konsesjonsregister.
Andre merkenavn til Watercircles Norge AS er WaterCircles forsikring.

Forsikingsgiver

Med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset er forsikringsgiver (forsikringsselskap) If Skadeförsäkring AB (publ) org. nr. 516401 – 8102. Hovedkontor 10350 Stockholm, Sverige. Forsikringsgiver (forsikringsselskap) fra og med hovedforfall i 2018 vil være WaterCircles Forsikring ASA, org.nr 915 495 486 og adresse Strandveien 50, 1366 Lysaker.

WaterCircles Norge AS er heleid av WaterCircles Forsikring ASA. Winterbergh forsikring tilrettelegger og administrerer forsikringer på vegne av forsikringsgiver. Winterbergh forsikring er et merkenavn fra WaterCircles Norge AS.